Η διαφορετική Γ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ

Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ στις 25 Οκτωβρίου έχει τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ωστόσο θα είναι διαφορετική, αφού θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω της πανδημίας του Covid 19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΟΚ
ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ME ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τ.Π.Ε.

Θεσσαλονίκη, 27/09/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚ – σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου και νομίμως δημοσιευμένου Καταστατικού (άρθρο 14) – καλεί τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, που θα διεξαχθεί, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο χωρίς την φυσική παρουσία των μελών, μέσω των σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, με τα παρακάτω ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Προέδρου Γ.Σ.
Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικού απολογισμού έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020)
Διοικητικός Απολογισμός έτους 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και έγκριση πεπραγμένων
Έγκριση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και έτους 2022
Έγκριση ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης του ΤΑΑ Πετοσφαίρισης
Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού του σωματείου και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του ν. 4726/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (½). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου στις Γ.Σ. προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτός από τις Γ.Σ. που αφορούν σε αρχαιρεσίες στις οποίες η Γ.Σ εκλέγει πρόεδρο της άλλο πρόσωπο που δεν συμμετέχει στο Δ.Σ. Εν προκειμένω πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. τα μέλη θα εκλέξουν πρόεδρο της Γ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2725/99, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4726/2020), το ΔΣ του σωματείου υποχρεούται δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, να καταρτίσει και να δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. Με δεδομένο ότι η σύγκληση της ΓΣ έχει προγραμματιστεί για 18/10/2021, καλούνται τα μέλη του σωματείου, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, το αργότερο έως 04.10.2021, να τακτοποιηθούν οικονομικά, καταβάλλοντας την/τις συνδρομή/ες τους, είτε στον υπ΄ αριθμ. ΙΒΑΝ:GR 7501717160006716113080644 λογαριασμό που διατηρεί το σωματείο στη τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είτε στα γραφεία του σωματείου ( Δευτέρα με Πέμπτη κατά τις ώρες 09:00 – 21:00 και Παρασκευή 09:00 – 14:00) . Εντός της ίδιας προθεσμίας (έως 04.10.2021) τα μέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου (email): members@acpaok.gr τα παρακάτω στοιχεία: α) πλήρες ονοματεπώνυμο, β) το παραστατικό της τράπεζας ή απόδειξη περί εξόφλησης της συνδρομής τους, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας και δ) οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση τους (email), ώστε να τους αποσταλεί το link για την συμμετοχή τους στη ΓΣ μέσω των σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), καθώς και τα link για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των θεμάτων ημερησίας διάταξης και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων του σωματείου».

πηγή: inpaok.com

Original article: Η διαφορετική Γ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ.LIVE SPORT NEWS 24 https://ift.tt/3a40BLn